روند پذیرش بیماران در کلینیک به صورت زیر می‌باشد:

 • ابتدا وضعیت بیمار (بارداری و سن و…) بررسی می‌شود.
 • ارائه فرم فعالیت بدنی به بیمار و تکمیل این فرم توسط بیمار برای بررسی میزان فعالیت بیمار
 • تکمیل فرم پرسشنامه بسامد خوراکی (FFQ) توسط بیمار برای اندازه گیری تقریبی کالری دریافتی طی یکسال اخیر
 • تهیه و اسکن نتیجه پرسشنامه و فرم‌ها  و ارائه آنها به پزشک
 • اندازه گیری ترکیبات اصلی بدن (املاح معدنی، آب ، پروتئین ، درصد و ضخامت چربی، میزان درصد عضله ، اضافه بدن و… ) بدن بیمار با دستگاه INBODY
  • استفاده از دستگاه INBODY برای بارداران و افرادی که دارای پیس مکر هستند ممنوع می‌باشد.
 • پس از اینکه نتایج پرسشنامه و دستگاه آماده شد بیمار به اتاق پزشک مراجعه می‌کند و پزشک برای بیمار رژیم تعیین می‌کند.
 • سپس توسط کارشناسان کلینیک رژیم تعیین شده توسط پزشک به بیمار توضیح داده می‌شود.
 • بعد از ۴-۳ هفته رژیم یا همان در اولین روز مراجعه به پزشک به تشخیص پزشک میزان متابولیسم بدن توسط دستگاه RMR اندازه گرفته می‌شود (بیمار باید در این آزمایش ناشتا باشد)
 • بعد از مشاهده نتایج میزان متابولیسم بدن پزشک برای بیمار در صورت نیاز دارو تجویز می‌کند.
 •  در کلینیک همچنین دستگاه هایی برای لاغری موضعی (کرایولیپولیز – ONDA – شاک ویو) موجود است که تعداد جلسات استفاده و تایم استفاده از این دستگاه ها به تشخیص پزشک و پس  از مشاهده موضع مورد نظر بیمار برای لاغری مشخص می‌گردد.
 • طبق چارت ساعتی ارائه داده شده به بیمار، بیماران می‌توانند سوالات خود را از طریق اپلیکیشن بله با کارشناسان مطرح کنند و از همان طریق پاسخ خود را دریافت کنند.
 • نوبت بعدی هر جلسه بیمار در همان جلسه توسط کارشناسان تعیین می‌گردد و بیمار می بایست در زمان نوبت خود در مطب حضور داشته باشد.

نوبت دهی به صورت تلفنی از ساعت ۱۲ الی ۱۵ روزهای شنبه تا چهارشنبه امکان پذیر است