معرفی

دکتر عبدالرضا نوروزی در سال 1352 در تهران متولد شد. در سال 1370 در دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرفته و در سال 1377 از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. دکتر نوروزی در سال 1999 و جهت طی دوره عالی، به بریتانیا سفر کرد و در سال 2006 موفق به کسب مدرک دکترای تخصصی در رشته تغذیه از دانشگاه کینگز کالج لندن (King’s College) شد. پس از آن توانست در سال 2007، از دانشگاه نورویچ و لستر تخصص داخلی و در سال 2008، از دانشگاه لستر مدرک فلوشیپ بیماری های متابولیک را اخذ کند.

دکتر نوروزی در سال 1387، به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در رشته تغذیه بالینی در این دانشگاه پذیرفته شد و در سال 1393 به درجه دانشیاری ارتقا یافت.

دکتر عبدالرضا نوروزی در سال 1387 به عنوان رئیس گروه تغذیه بالینی بیمارستان آموزشی قائم (عج) منصوب گشت و همچنین از سال 1393 تا 1395 به عنوان مدیر گروه تغذیه دانشکده پزشکی مشهد فعالیت داشت، وی از سال 1398 تا کنون به عنوان رییس انجمن تغذیه خراسان و از سال 1400 به عنوان موسس و عضو هیات مدیره انجمن تغذیه بالینی ایران انتخاب شد.

ریاست انجمن تغذیه بالینی آسیا (پنسا) در سال های 2015 و 2016، عضو فعال انجمن های علمی سردبیران مجلات علمی اروپا، انجمن تغذیه بالینی اروپا، انجمن چاقی اروپا، انجمن تغذیه بالینی امریکا و انجمن اترواسکلروز اروپا و عضو مشخصه هیئت مدیره انجمن تغذیه ایران از جمله مسئولیت های داخلی و خارجی دکتر نوروزی است. دکتر نوروزی از سال 1393 تا 1398 در سمت سردبیری مجله علمی و پژوهشی (Nutrition,Fasting & Health) و از آن پس تا کنون در سمت همتراز سردبیری این مجله فعالیت دارد.

تالیف و ترجمه چهار کتاب با موضوع تغذیه و نگارش بیش از 120 مقاله و چاپ آن ها در مجلات علمی و پژوهشی معتبر در داخل و خارج از کشور و بیش از 80 ارائه مقاله یا سخنرانی مدعوو در کنگره های داخلی و خارجی بخشی از فعالیت های تحقیقاتی دکتر نوروزی می باشد.

در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...